CENÍK

1x VSTUP

120 Kč

100 Kč student

Časově neomezený vstup

MĚSÍČNÍ PERMANENTKA

850 Kč

750 Kč student

Platnost od zakoupení 

ROČNÍ PERMANENTKA

7500 Kč

Platnost od zakoupení

10x VSTUP

1100 Kč

20x VSTUP

2000 Kč

PŘIJÍMÁME TYTO BENEFITY

Klient zakoupením libovolného vstupu do našeho fitness studia souhlasí s našimi obchodními podmínkami, které jsou v tomto znění:

  • Platnost kreditu je půl roku od zakoupení kreditu a kredit nelze vrátit.
  • Klient prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a zavazuje se, že intenzitu a výběr tréninku přizpůsobí svým schopnostem.
  • Osobám mladším 15-ti let je do fitness studia povolen pouze v doprovodu osob starších 18-ti let a ti za nezletilou osobu přebírají odpovědnost v plném rozsahu!
  • V případě využití libovolného trenéra z nabídky našeho fitness studia je klient povinen informovat ho o případných zdravotních problémech před začátkem spolupráce. V případě zatajení, trenér nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace vzniklé během tréninku nebo po něm.
  • Klient se tímto zavazuje, že se bude v našem fitness studiu chovat tak, aby nezpůsobil sobě ani nikomu dalšímu žádné zranění a pokud se tak stane, že nebude požadovat žádné odškodnění
  • Dále se klient zavazuje, že se bude k vybavení chovat tak, aby nic nepoškodil. V případě poškození strojů či jakéhokoli vybavení fitness studia, bude po něm požadována náhrada v plné výši vzniklé škody.